FOSSUM KOMMUNIKASJON
TLF: +47 93 26 08 67
stig@fossumkommunikasjon.noFOREDRAG


 

Stig Fossum er en engasjerende foredragsholder, og har mye på hjertet. Han deler svært gjerne sine erfaringer og betydelige kompetanse med andre. Foredraget tilpasses den enkelte oppdragsgivers behov.

”Kommunikasjon som kommuniserer”

Dagens medievirkelighet gir et mangfold av muligheter til å nå ut, men når mulighetene er mange er det enda viktigere å kjenne forutsetningene for å nå fram med kommunikasjonen, enten det er innad i organisasjonen  eller ut mot omverdenen.  Foredraget ”Kommunikasjon som kommuniserer”  er en kilde til inspirasjon med fortellinger og refleksjoner om hva som må til for å lykkes.

”Hvordan håndtere media”

Det siste 10-året har snudd medievirkeligheten nærmest på hodet. Bloggere og twitrere setter like gjerne dagsorden som de tradisjonelle mediene. Foredraget ”Hvordan håndtere media” har fokus på de viktigste hensyn å ta både i møtet med media og hvordan virksomheten selv utvikler sin egen presse/mediestrategi.

”Helhetlige kommunikasjonsløsninger”

Å håndtere integrerte kommunikasjonstiltak på flere arenaer samtidig stiller store krav til idé og gjennomføring. Foredraget ”Helhetlige kommunikasjonsløsninger” viser hva som må til for å lykkes.

 

”Mirakelet på Mortensrud”

Mirakelet på Mortensrud! En fullkommen kirke! Det viktigste kirkebygg siden stavkirkene! Ja slik omtalte anmelderne Mortensrud kirke da den sto ferdig i 2002. Stig Fossum var sentral både i planlegging og gjennomføring av byggeprosessen i et unikt samarbeid mellom arkitekter og kirkefolk. Foredraget forteller historien om hva som må til for å gjøre store tanker om til praktiske løsninger og hvorfor Mortensrud kirke ble slik den er.