FOSSUM KOMMUNIKASJON
TLF: +47 93 26 08 67
stig@fossumkommunikasjon.noPOSISJONERINGSSTRATEGI


 

Det er kritisk viktig at all kommunikasjon forankres i en tydelig posisjon som beskriver hva etterlatt inntrykk i marked og omgivelser skal være. Fossum kommunikasjon har ledet flere prosesser for å fastsette ønsket posisjon og identitet. Mange virksomheter kan oppfattes som uklare på hva de egentlig er og representerer, noe som i sin tur skaper usikkerhet i omverdenen og aktuelle målgrupper. Slik usikkerhet gjør det vanskelig å være tydelig i hva man faktisk skal kommunisere. En tydelig posisjon er grunnlaget for all kommunikasjon.