FOSSUM KOMMUNIKASJON
TLF: +47 93 26 08 67
stig@fossumkommunikasjon.noPR - KOMMUNIKASJONSSTRATEGI


 

God PR krever en vedvarende innsats for å etablere og vedlikeholde en felles forståelse mellom en organisasjon og dens ulike målgrupper. Fossum kommunikasjon bistår både med utvikling av PR-strategi og operative tiltak.