FOSSUM KOMMUNIKASJON
TLF: +47 93 26 08 67
stig@fossumkommunikasjon.noSTATEMENTBANK


 

Mange virksomheter har utfordringer med å gi entydige, gode og klare svar. Uttalelser som er formulert slik de er korte nok til at de huskes,  spissformulerte nok til at de siteres,  og som skaper en ønsket opplevelse og forventning i målgruppen(e). Statementbank er en nettbasert tjeneste som samler alle uttalelser som kan og skal gis på forskjellige nivåer og områder. Tjenesten gjør det lett for alle som kan uttale seg å finne riktig budskap i rett tid - på samme sted.  Kanskje budskapet er uklart? Statementbank er også et ypperlig prosessverktøy for å utvikle de sentrale budskap som skal  formidles. Statementbank er utviklet av Jon Sæverud Haddal i medietreningsbyrået TALK. Fossum Kommunikasjon er en sentral samarbeidspartner med TALK. Se en nærmere presentasjon av oss her:http://www.talk.no/kompetanse/