FOSSUM KOMMUNIKASJON
TLF: Zoiper Click2Dial+47 93 26 08 67sj
stig@fossumkommunikasjon.noVÅRE TJENESTER


Posisjoneringsstrategi

Det er kritisk viktig at all kommunikasjon forankres i en tydelig posisjon som beskriver hva etterlatt inntrykk i marked og omgivelser skal være. Fossum kommunikasjon har ledet flere prosesser for å fastsette ønsket posisjon og identitet. Mange virksomheter kan oppfattes som uklare på hva de egentlig er og representerer, noe som i sin tur skaper usikkerhet i omverdenen og aktuelle målgrupper. Slik usikkerhet gjør det vanskelig å være tydelig i hva man faktisk skal kommunisere. En tydelig posisjon er grunnlaget for all kommunikasjon.

 » Se mer

Statementbank

Mange virksomheter har utfordringer med å gi entydige, gode og klare svar. Uttalelser som er formulert slik de er korte nok til at de huskes,  spissformulerte nok til at de siteres,  og som skaper en ønsket opplevelse og forventning i målgruppen(e). Statementbank er en nettbasert tjeneste som samler alle uttalelser som kan og skal gis på forskjellige nivåer og områder. Tjenesten gjør det lett for alle som kan uttale seg å finne riktig budskap i rett tid - på samme sted.  Kanskje budskapet er uklart? Statementbank er også et ypperlig prosessverktøy for å utvikle de sentrale budskap som skal  formidles. Statementbank er utviklet av Jon Sæverud Haddal i medietreningsbyrået TALK. Fossum Kommunikasjon er en sentral samarbeidspartner med TALK. Se en nærmere presentasjon av oss her: http://www.talk.no/kompetanse/

 » Se mer

medietrening

I samarbeid med  TALK tilbyr vi medietrening i eget TV studio. Treningen lærer deg å håndtere intervjusituasjonen og stå fram som 

  • Troverdig
  • Trygg
  • Engasjert
  • Interessant
  • Velformulert

     

     » Se mer

Foredrag

Stig Fossum er en engasjerende foredragsholder, og har mye på hjertet. Han deler svært gjerne sine erfaringer og betydelige kompetanse med andre. Foredraget tilpasses den enkelte oppdragsgivers behov.

”Kommunikasjon som kommuniserer”

Dagens medievirkelighet gir et mangfold av muligheter til å nå ut, men når mulighetene er mange er det enda viktigere å kjenne forutsetningene for å nå fram med kommunikasjonen, enten det er innad i organisasjonen  eller ut mot omverdenen.  Foredraget ”Kommunikasjon som kommuniserer”  er en kilde til inspirasjon med fortellinger og refleksjoner om hva som må til for å lykkes.

”Hvordan håndtere media”

Det siste 10-året har snudd medievirkeligheten nærmest på hodet. Bloggere og twitrere setter like gjerne dagsorden som de tradisjonelle mediene. Foredraget ”Hvordan håndtere media” har fokus på de viktigste hensyn å ta både i møtet med media og hvordan virksomheten selv utvikler sin egen presse/mediestrategi.

”Helhetlige kommunikasjonsløsninger”

Å håndtere integrerte kommunikasjonstiltak på flere arenaer samtidig stiller store krav til idé og gjennomføring. Foredraget ”Helhetlige kommunikasjonsløsninger” viser hva som må til for å lykkes.

 

”Mirakelet på Mortensrud”

Mirakelet på Mortensrud! En fullkommen kirke! Det viktigste kirkebygg siden stavkirkene! Ja slik omtalte anmelderne Mortensrud kirke da den sto ferdig i 2002. Stig Fossum var sentral både i planlegging og gjennomføring av byggeprosessen i et unikt samarbeid mellom arkitekter og kirkefolk. Foredraget forteller historien om hva som må til for å gjøre store tanker om til praktiske løsninger og hvorfor Mortensrud kirke ble slik den er.

 » Se mer

 

Redaksjonelle tjenester/film foto

Fossum Kommunikasjon har et stort nettverk av fremragende journalister med omfattende erfaring fra alle fagområder. Stig Fossum har omfattende erfaring med utvikling av nye digitale redaksjonelle konsepter/content marketing. Vi kan tilby alt fra nye konsepter til enkeltartikler og film/foto. 

 » Se mer

 

Markeds- og mediestrategier

Fossum Kommunikasjon samarbeider i hovedsak med Schjærven reklamebyrå og mediebyrået Re:media i utvikling av markeds- og mediestrategier.

 » Se mer

 

PR - kommunikasjonsstrategi

God PR krever en vedvarende innsats for å etablere og vedlikeholde en felles forståelse mellom en organisasjon og dens ulike målgrupper. Fossum kommunikasjon bistår både med utvikling av PR-strategi og operative tiltak.

 » Se mer

 

DESIGN

God design bidrar til å tydeliggjøre din profil og styrke din konkurransekraft. Fossum kommunikasjon samarbeider med
Borge Idé & Design om de beste uttrykkene og løsningene.

 » Se mer